Το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ, www.tuc.gr), ένα από τα δύο Τεχνολογικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά Κρήτης. Σήμερα αποτελείται από πέντε σχολές Μηχανικών, προσφέροντας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η Επιτροπή Ερευνών του ΠΚ έχει μεγάλη έμπειρα στη διαχείριση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (> 300 έργα το χρόνο συνολικού προϋπολογισμού ~30 Μ€). Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας του ΠΚ θα πραγματοποιηθούν στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης μέσω των δυο θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης: Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (http://ieesl.tuc.gr/) και Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της ερευνητικής ομάδας του ΠΚ, αναφορικά με τον παρόν ερευνητικό έργο, εστιάζονται στους τομείς της επιστήμης υλικών/επιφανειών, της ετερογενούς κατάλυσης και της τεχνικό-οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτίμησης ενεργειακών/περιβαλλοντικών διεργασιών. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα της ομάδας εστιάζεται στον ορθολογικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη νανο-υλικών στοχευμένης αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Επιπλέον, η τροποποίηση της επιφανειακής χημείας των προς ανάπτυξη υλικών μέσω του φαινομένου της προώθησης καθώς και η εφαρμογή προηγμένων μεθόδων σύνθεσης (υδροθερμική, καταβύθισης, σκληρού εκμαγείου, διάλυσης-ζελατινοποίησης, κλπ) και χαρακτηρισμού (XPS, DRIFTS, XANES/EXAFS, κλπ) εντάσσονται πλήρως στο αντικείμενο της έρευνας των μελών του ΠΚ.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας του ΠΚ αναφορικά με το αντικείμενο του NANOLEFINS είναι οι εξής:

  • Σύνθεση νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων στοχευμένης αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας μέσω προηγμένων μεθόδων σύνθεσης
  • Τροποποίηση της επιφανειακής χημείας των προς ανάπτυξη υλικών μέσω δομικών/επιφανειακών ενισχυτών
  • Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και αξιολόγηση των προς ανάπτυξη υλικών/ανάπτυξη σχέσεων-δομής δραστικότητας
  • Τεχνικό-οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση της τεχνολογίας NANOLEFINS