Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων & Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών

Τηλ.: 2461056702 / 6977347022
e-mail: [email protected]

    310909154 578286050964673 6868585678869483726 n