Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 • “Recent Advances on Fine-Tuning Engineering Strategies of CeO2-Based Nanostructured Catalysts Exemplified by CO2 Hydrogenation Processes”, Georgios Varvoutis, Maria Lykaki, George E. Marnellos, Michalis Konsolakis. Catalysts, 13, 275, (2023).
 • “Recent advances on CO2 mitigation technologies: On the role of hydrogenation route via green H2”, Georgios Varvoutis, Athanasios Lampropoulos, Evridiki Mandela, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos. Energies, 15, 4790, (2022).
 • “Support-induced modifications on the CO2 hydrogenation performance of Ni/CeO2: The effect of ZnO doping on CeO2 nanorods”, Georgios Varvoutis, Stamatia A. Karakoulia, Maria Lykaki, Sofia Stefa, Vassilios Binas, George E. Marnellos, Michalis Konsolakis. Journal of CO2 Utilizations, 61, 102057, (2022).
 • “Fabrication of highly active and stable Ni/CeO2-nanorods wash-coated on ceramic NZP structured catalysts for scaled-up CO2 methanation”, Georgios Varvoutis, Athanasios Lampropoulos, Paraskevi Oikonomou, Constantina-Dia Andreouli, Vassilis Stathopoulos, Maria Lykaki, George E. Marnellos, Michalis Konsolakis. Journal of CO2 Utilization, 70, 102425 (2023)

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων

 • “Support-induced effects on the CO2 hydrogenation performance of Ni/Ce1-xZnxOδ catalysts”, G. Varvoutis, A. Lampropoulos, M. Lykaki, S. Stefa, S. Karakoulia, V. Binas, E. Marnellos, M. Konsolakis, Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 2-4 Ιουνίου, (2022).
 • “Θερμοδυναμική ανάλυση της παραγωγής ελαφρών ολεφινών μέσω της υδρογόνωσης δεσμευμένου CO2 με ηλεκτρολυτικό υδρογόνο”, Ε. Μαντέλα, Γ. Βαρβούτης, Α. Λαμπρόπουλος, Ε. Πάπιστα, Κ. Αθανασίου, Δ. Ιψάκη , Μ. Κονσολάκης, Γ.E. Μαρνέλλος. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 2-4 Ιουνίου, (2022).
 • “Συγκριτική μελέτη της ενεργότητας καταλυτών 3d μετάλλων μετάπτωσης υποστηριγμένων σε νανοράβδους CeO2 στην αντίδραση υδρογόνωσης του CO2”, (ID: 1613). Γ. Βαρβούτης, Μ. Λυκάκη, Σ. Στέφα, Γ.Ε. Μαρνέλλος, M. Κονσολάκης. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης, Χανιά, 20-22 Οκτωβρίου (2022).
 • “Μεθανίωση CO2 σε πιλοτική κλίμακα με χρήση νανο-δομημένου καταλύτη Ni/CeO2 εναποτεθιμένου σε κεραμικές πελλέτες NZP”, (ID: 1613). Γ. Βαρβούτης, Α. Λαμπρόπουλος, Π. Οικονόμου, Κ. Ανδρεούλη, Β. Σταθόπουλος, Μ. Λυκάκη, Γ. Μαρνέλλος, Μ. Κονσολάκης. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης, Χανιά, 20-22 Οκτωβρίου (2022).
 • “Επίδραση της μορφολογίας νανο-σωματιδίων CeO2 κατά την αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου σε καταλύτες CuO/CeO2”, (ID: 1611). Μ. Λυκάκη, Γ. Βαρβούτης, S.A.C. Carabineiro, Γ. Μαρνέλλος, Μ. Κονσολάκης. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης, Χανιά, 20-22 Οκτωβρίου (2022).

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • “Thermodynamic considerations of the COX hydrogenation reaction to light olefins using carbon-neutral feedstock mixtures”, Evridiki Mandela, Georgios Varvoutis, Athanasios Lampropoulos, Eleni Papista, Costas Athanasiou, Dimitris Ipsakis, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos. World Hydrogen Energy Conference (WHEC2022), Istanbul, Turkey, 26-30 June, 2022.
 • “Development of sustainable processes for CO2 transformation into value-added chemicals by means of renewable H2”, E. Mandela, M. Lykaki, G. Varvoutis, A. Lampropoulos, D. Ipsakis, S. Papaefthimiou, G. Marnellos, M. Konsolakis, 17th IAEE European Energy Conference, Athens, Greece, 21-24 September, 2022
 • “Catalysis for circular economy & environmental sustainability exemplified by CO2 upgrade to value-added fuels via green hydrogen”, M. Lykaki, G. Varvoutis, D. Ipsakis, S. Papaefthimiou, G.E. Marnellos, M. Konsolakis. Proc. 4th Symposium on Circular Economy and Sustainability, Heraklion, Greece 19-21 June, 2023
 • Layered Double Hydroxide derived mixed-oxides as catalysts in CO2 Hydrogenation to light olefins”, Antigoni Margellou, Evridiki Mandela, G.E. Marnellos, Michalis Konsolakis, Konstantinos Triantaffyllidis. 6th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry, Salerno, Italy, 3-6 September, 2023
 • Effect of reaction conditions and pretreatment protocol on CO2 hydrogenation to light olefins over Layered Double Hydroxide catalysts”, Evridiki Mandela, Antigoni Margellou, Georgios Varvoutis, Athanasios Lampropoulos, Konstantinos Triantafyllidis, Michalis Konsolakis, G.E. Marnellos. The 8th International Conference on Biorefinery and Biomanufacturing, ICB 2023, Athens, Greece, 23-27 July, 2023

Αφίσα Έργου

afisa nanolefins 4