Η ΕΛΒΙΟ A.E, είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία εδρεύει στην Πάτρα σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό κτίριο 800 τ.μ. που εξυπηρετεί τις παραγωγικές της δυνατότητες. Η ΕΛΒΙΟ αναπτύσσει και εμπορεύεται συστήματα παραγωγής υδρογόνου τόσο από ανανεώσιμες (βιοαέριο, αιθανόλη κ.α.) όσο και από συμβατικές πηγές (προπάνιο, υγραέριο, μεθάνιο, φυσικό αέριο κ.ά.), είτε για βιομηχανική χρήση είτε για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (CHP) με χρήση κυψελών καυσίμου (fuel cells). Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε καινοτόμες και αποδοτικές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΛΒΙΟ και παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υπαρχόντων συμβατικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, τόσο σε όρους απόδοσης και κατανάλωσης, όσο και σε περιβαλλοντικούς. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του τεχνολογικά προηγμένου επεξεργαστή καυσίμου, H2PS-5, ενώ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή υδρογόνου από βιοκαύσιμα. Η συνεχής έρευνα στοχεύει στην εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων και διεργασιών. Η ΕΛΒΙΟ διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο και μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση διεργασιών, το σχεδιασμό και την κατασκευή αντιδραστήρων, την κατασκευή ολοκληρωμένων μονάδων καθώς και την ανάπτυξη λογισμικού για ρύθμιση και έλεγχο διεργασιών. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει αρκετά συστήματα επεξεργασίας καυσίμου που λειτουργούν με διάφορα καύσιμα όπως υγραέριο (LPG), φυσικό αέριο (NG), βιοαέριο (BG) και βιοαιθανόλη, σε ένα μεγάλο εύρος δυναμικοτήτων (0.5-50kW). Η εταιρεία διαθέτει εργαστήριο πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα αναλυτικά όργανα παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την παραγωγή καταλυτών καθώς και μηχανουργείο για την υλοποίηση διαφόρων κατασκευών και την ολοκλήρωση συστημάτων.

Το ενδιαφέρον της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας, υψηλής απόδοσης, με χρήση κυψελών καυσίμου, για χρήση α) ως κύριες ή βοηθητικές μονάδες παροχής ενέργειας (Auxiliary Power Units, APU) σε εφαρμογές που απαιτούν απομακρυσμένη ή φορητή, κύρια ή συμπληρωματική, τροφοδοσία ρεύματος (π.χ. αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, κεραίες τηλεπικοινωνιών κ.α.) β) ως μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας (micro-CHP) κατάλληλες για εφαρμογές σε ενεργειακά «έξυπνα» κτίρια εμπορικής (γραφεία, καταστήματα κ.α.) ή οικιακής χρήσης. Ένας άλλος τομέας ενδιαφέροντος για την εταιρεία, είναι τα συστήματα παραγωγής υδρογόνου (Hydrogen generators) δυναμικότητας 20-300 Nm3/hH2 κατάλληλα είτε για βιομηχανική χρήση ή στον τομέα των μεταφορών (Hydrogen Smart Mobility) και ειδικότερα σε εφαρμογές που αφορούν α) σταθμούς ανεφοδιασμού με υδρογόνο (Hydrogen Refuelling Stations, HRS) για αποκεντρωμένη παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων με κυψέλες καυσίμου (Fuel Cells Electric Vehicles, FCEVs) και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των αρχικών υποδομών, και β) εφαρμογές στον τομέα της ναυτιλίας εστιάζοντας στην παραγωγή και αξιοποίηση υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω κυψελών καυσίμου (fuel cells) για τις ανάγκες πρόωσης του πλοίου, ή ακόμη και για αξιοποίηση του υδρογόνου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των μηχανών εσωτερικής καύσης επιτρέποντας την περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι κύριες πηγές υδρογόνου περιλαμβάνουν εμπορικά διαθέσιμα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, προπάνιο), βιοκαύσιμα όπως βιοαιθανόλη και βιοαέριο καθώς και αμμωνία.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης και έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής διάχυσης γνώσης στους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αυξάνοντας την πιθανότητα απορρόφησης της παραγόμενης γνώσης από την αγορά.