ΕΕ1 (Μ01-Μ24): Σύνθεση και χαρακτηρισμός καταλυτών (ΠΚ, ΠΔΜ, ΙΤΕ, ΑΠΘ).

Δ1.1 (Μ01-Μ24): Σύνθεση Καταλυτών.

Δ1.2 (Μ01-Μ24): Χαρακτηρισμός Καταλυτών.


ΕΕ2 (Μ01-Μ30): Μελέτη καταλυτικής αξιολόγησης και διερεύνησης του μηχανισμού (ΠΔΜ, ΠΚ, ΑΠΘ).

Δ2.1 (Μ01-Μ18): Καταλυτική Αξιολόγηση.

Δ2.2 (Μ13-Μ18): Κινητική Μελέτη.

Δ2.3 (M19-M21): Έλεγχος σταθερότητας.

Δ2.4 (M19-M30): Διερεύνηση της επιφανειακής χημείας.

Δ2.5 (M19-M30): Διερεύνηση μηχανισμού αντίδρασης.


ΕΕ3 (Μ07-Μ30): Ανάπτυξη δομημένων καταλυτών & πιλοτικού αντιδραστήρα (ΕΒΕΤΑΜ, ΠΔΜ, ΠΚ, ΙΤΕ, ΑΠΘ, ΕΛΒΙΟ)

Δ3.1 (Μ07-Μ24): Ανάπτυξη δομημένων καταλυτών.

Δ3.2 (Μ07-Μ24): Σχεδιασμός και ανάπτυξη αντιδραστήρα.

Δ3.3 (Μ13-Μ30): Μελέτες πιλοτικής κλίμακας.


ΕΕ4 (Μ01-Μ30): Αξιολόγηση Τεχνολογίας – Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων (ΠΔΜ, ΠΚ, ΙΤΕ, ΑΠΘ, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΛΒΙΟ).

Δ4.1 (Μ13-Μ30): Τεχνικό-οικονομική αξιολόγηση.

Δ4.2 (Μ13-Μ30): Περιβαλλοντική αποτίμηση.

Δ4.3 (M01-M30): Αξιοποίηση αποτελεσμάτων.

enotites ergasias draseis